Onze werkwijze

Bij het aanleggen van een klimaatsysteem komt meer kijken dan ‘even’ een ketel uitzoeken en monteren’. De vereiste capaciteiten voor verwarming-, koeling- of ventilatie hangen sterk af van uw wensen in comfort en de eigenschappen van uw woning of kantoorruimte.

Om hier optimaal op aan te sluiten hanteren wij een heldere structuur bij het realiseren van uw klimaatsysteem. Dit doen we volgens de richtlijnen van BRL 6000: overzichtelijk en gericht op kwaliteit!

 

Programmafase

Vanuit uw vraag formuleren we een projectomschrijving. Hieruit ontstaat een grof ontwerp en een eerste aanbieding die we met u bespreken.

Ontwerpfase

In deze fase maken we het definitieve ontwerp, geven we u een toelichting op het ontwerp, en doen we u de concrete aanbieding.
In deze fase zal een van onze engineers het ontwerp uit de programmafase verder ontwikkelen tot een compleet plan. Natuurlijk wordt hierbij rekening gehouden met uw wensen uit het voortraject.

klimaatconcept planningsfase

Uitwerkingsfase

Het systeem wordt geïnstalleerd door onze technici op de met u overeengekomen datum.

Realisatiefase

Het afronden van het project start met de inbedrijfstelling- en meetprocedure. Aansluitend volgt de uitleg over het systeem aan de eindgebruiker.

  • Aandacht voor u en uw klimaatsysteem
planningsfase klimaatconcept