Het klimaat - Optimaal verduurzaamd

Het klimaat dat
optimaal verduurzaamd

Certificering

KlimaatConcept is BRL 6000-21 gecertificeerd

Per 1 oktober 2014 is voor de aanleg van een bodemenergiesysteem een wettelijke certificering van kracht. Een opdrachtgever, bijvoorbeeld eindklant, aannemer of installateur, is vanaf dan verplicht om werkzaamheden aan een bodemenergiesysteem door een erkend bedrijf te laten uitvoeren. Hieraan niet voldoen is een economisch delict. Voor het ondergrondse gedeelte van een bodemenergiesysteem (de bronnen en bodemwarmtewisselaars) is het certificaat BRL SIKB 11.000 verplicht.

Voor installateurs die aan het bovengrondse gedeelte van een bodemenergiesysteem werken, de energiecentrale ofwel de warmtepomp, is het BRL 6000-21 certificaat verplicht.

KlimaatConcept beschikt over dit certificaat en kan, de verantwoordelijkheid voor het ontwerp en installeren van de bovengrondse energiecentrale hiervoor dragen.

Wij zijn hier heel erg trots op.

KlimaatConcept is BRL 100 F-gassen gecertificeerd

De BRL 100 'Beoordelingsrichtlijn voor het certificaat f-gassen voor ondernemingen' is een uitwerking van de de 'Regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen'. Hierin is, op basis van Europese regelgeving, uitgewerkt aan welke eisen ondernemingen moeten voldoen die werken met fluorkoolwaterstoffen en hoe zij de milieurisico’s van f-gassen zoveel mogelijk kunnen beperken.

Certificering volgens de BRL 100 is van toepassing voor KlimaatConcept vanwege onze koeltechnische werkzaamheden aan warmtepompsystemen en airconditioners. Zowel KlimaatConcept als haar personeel beschikken over de juiste certificaten voor de koeltechnische handelingen.

Als NVKL lid staan wij voor kwaliteit, duurzaamheid en professionaliteit
De NVKL is de brancheorganisatie voor luchtbehandeling en koudetechniek. NVKL leden zijn specialisten in klimaat- en koudetechniek en staan voor kwaliteit, duurzaamheid en professionaliteit. Onder de NVKL leden vindt u leveranciers, installateurs en aanverwante bedrijven uit de branches koude- en klimaattechniek.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram